Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

Thứ Hai

03.10

09:30

Leo

10:40

Carlyn

17:30

Jason

17:40

Martin

Thứ Ba

04.10

09:30

Vian

10:40

Top

17:30

Martin

17:40

Bin

18:40

Bin

Thứ Tư

05.10

06:30

Vian

09:30

Ben

10:40

Yuno

16:30

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Martin

Thứ Năm

06.10

09:30

Kate

10:40

Jason

17:30

Bin

18:10

Yuno

18:10

Bin

Thứ Sáu

07.10

06:30

Vian

09:30

Carlyn

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Cody

18:10

Yuno

Thứ Bảy

08.10

09:30

Leo

16:20

Yuno

17:30

Ken

Chủ Nhật

09.10

16:20

Jason

17:30

Jason

GX ONLINE

Thứ Hai

03.10

Thứ Ba

04.10

Thứ Tư

05.10

Thứ Năm

06.10

Thứ Sáu

07.10

Thứ Bảy

08.10

Chủ Nhật

09.10

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 10

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

03.10

06:30

Raj

09:00

Raj

10:15

Vinoth

16:00

Sanat

17:30

Sanat

Thứ Ba

04.10

06:30

Sanat

09:00

Sanat

10:15

Sanat

17:30

Vinoth

18:40

Vinoth

Thứ Tư

05.10

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:15

Rahul Singh

16:00

Subhash

17:30

Subhash

Thứ Năm

06.10

06:30

DR. GANESH PRASAD

09:00

DR. GANESH PRASAD

10:15

Harry

17:30

Deepak Toppo

18:40

Deepak Toppo

Thứ Sáu

07.10

06:30

Deepak Toppo

09:00

Deepak Toppo

10:15

Deepak Toppo

16:00

Rahul Singh

17:30

Rahul Singh

Thứ Bảy

08.10

07:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Raj

17:30

Raj

Chủ Nhật

09.10

07:30

Praveen Kumar

09:00

Praveen Kumar

16:00

Rahul Singh

17:30

Rahul Singh

YOGA ONLINE

Thứ Hai

03.10

Thứ Ba

04.10

Thứ Tư

05.10

Thứ Năm

06.10

Thứ Sáu

07.10

Thứ Bảy

08.10

Chủ Nhật

09.10

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 10