Lịch tập

Chọn CLB

Tuần trước
STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY
Tuần tới

GX STUDIO

Thứ Hai

08.07

07:00

Serena

09:30

Ben

10:40

Ben

16:45

Ben

17:25

Ben

18:30

Ngọc

Thứ Ba

09.07

09:30

Yuno

10:40

Top

16:30

Gavin

17:40

Joker

17:40

Brian

18:50

Brian

Thứ Tư

10.07

06:45

Ngọc

09:30

Ethan

10:40

Tracy

16:30

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Eddie

18:50

Brian

Thứ Năm

11.07

09:30

Brian

10:40

Cody

16:30

Kate

17:40

Brian

17:40

Kate

18:50

Cee Cee

Thứ Sáu

12.07

07:00

Ethan

09:30

Kate

10:40

Kate

17:00

TRƯỜNG TAICHI

17:40

Joker

18:10

Kate

Thứ Bảy

13.07

10:00

Ethan

16:30

Zino

16:30

Leo

17:30

Leo

Chủ Nhật

14.07

10:00

Zenny

16:20

Ela

17:30

Michael

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 7

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

Thứ Hai

08.07

06:30

Raj

09:00

Raj

10:30

Raj

12:15

Raj

16:00

Rajesh

17:30

Rajesh

Thứ Ba

09.07

06:30

Deepak Toppo

09:00

Deepak Toppo

10:30

Deepak Toppo

17:30

Victor Hoang

18:40

Victor Hoang

Thứ Tư

10.07

06:30

Rahul Singh

09:00

Rahul Singh

10:30

Vinoth

12:15

Vinoth

16:10

Harry

17:30

Harry

18:40

Harry

Thứ Năm

11.07

06:30

Dr. Ganesh

09:00

Dr. Ganesh

10:30

Dr. Ganesh

17:30

Tuấn

18:40

Tuấn

Thứ Sáu

12.07

06:30

Harry

09:00

Harry

10:30

Harry

12:15

Harry

16:00

Vinoth

17:30

Vinoth

Thứ Bảy

13.07

06:30

Vinoth

09:00

Vinoth

16:00

Raj

17:30

Raj

Chủ Nhật

14.07

06:30

Harish

09:00

Harish

16:00

Trang Thu Ngân

17:30

Trang Thu Ngân

LỚP ĐẶC BIỆT TRẢ PHÍ

Thứ Hai

08.07

Thứ Ba

09.07

06:30

Dr. Ganesh

Thứ Tư

10.07

Thứ Năm

11.07

Thứ Sáu

12.07

Thứ Bảy

13.07

Chủ Nhật

14.07

CLB: Xuân Diệu

Tháng: 7