Nhu cầu

Của bạn là gì

Các gói tập

Được ưa chuộng

Gói Silver

Tập trong một khung giờ nhất

định tại một Club bạn lựa chọn

Gói Platinum

Tập luyện toàn thời gian tại một

Club bạn lựa chọn

Gói Passport

Tập luyện toàn thời gian tại tất cả

club Elite Fitness trên toàn quốc

Gói tập doanh nghiệp

Các gói tập

Được ưa chuộng

Gói Silver

Tập trong một khung giờ nhất

định tại một Club bạn lựa chọn

Gói Platinum

Tập luyện toàn thời gian tại một

Club bạn lựa chọn

Gói Passport

Tập luyện toàn thời gian tại tất cả

club Elite Fitness trên toàn quốc

Gói tập doanh nghiệp

Tìm câu lạc bộ

Gần bạn

Khám phá Elite Fitness và tận hưởng không gian phòng

tập sang trọng và tuyệt đẹp bậc nhất Đông Nam Á

Khám phá Elite Fitness và tận hưởng không gian phòng tập sang trọng và tuyệt đẹp bậc nhất Đông Nam Á

Hội viên Elite

Họ nói gì

Tin tức

Các chương trình

tập luyện

Blog