Yoga Strap

Strap là một loại dây làm từ vải cotton hoặc sợi bông để làm dây đai, rất phù hợp để hỗ trợ các tư thế Yoga. Đây là dạng hỗ trợ rất tốt khi thực hiện các động tác khó, đặc biệt dành cho người mới và những người muốn tập luyện các tư thế nâng cao.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE