Yoga Orientation

Đây là bài tập thiết kế cho những người mới tham gia để hiểu các thực hành yoga cơ bản, hướng đến mục đích sống mạnh khỏe. Chúng tôi cũng cung cấp thông tin về các dịch vụ yoga của chúng tôi cho các Hội viên.

 

Các Hội viên sẽ có thông tin về các dịch vụ yoga khác nhau của chúng tôi và điều đó sẽ giúp quý Hội viên lựa chọn các lớp yoga phù hợp để có sức khỏe tốt, hạnh phúc và hài hòa.

 

Lớp Yoga này chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người đều nên tham gia để có thể nắm được chúng ta nên bắt đầu tập từ lớp Yoga nào và có một hành trình Yoga dễ dàng nhất và ý nghĩa nhất có thể.

Đăng ký tập thử

Find class