Yoga Ashtanga

Là chuyển thể của Hatha Yoga. Lớp học này là những tư thế kết hợp với nhảy.Làm săn chắc cơ thể, tăng cường miễn dịch, tăng sự linh hoạt và lợi ích tim mạch.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE