Yoga Alignment

Định tuyến trong yoga là một khái niệm cực kỳ quan trọng để đảm bảo bạn thực hiện tư thế chính xác và đạt được tối đa lợi ích từ bài tập.

 

Việc đưa cơ thể vào đúng vị trí, duy trì độ dài cột sống và sự cân bằng giúp giảm căng thẳng, tăng cường sức khỏe và tránh các chấn thương.

Đăng ký tập thử

Find class