Yin Yoga

Yin Yoga là một phong cách tập luyện với nhịp độ chậm, kết hợp với các nguyên tắc của y học cổ truyền Trung Quốc, với các asana (tư thế) được giữ trong thời gian dài hơn các phong cách khác

Đăng ký tập thử

Find class