Twist And Back

Bao gồm các động tác tập trung vào cột sống, giúp duy trì sức mạnh cột sống và toàn bộ cơ thể. Không dành cho những người có vấn đề về vai, cổ, hông, lưng

Đăng ký tập thử

Find class