Strap & Block Yoga

Sự kết hợp Yoga với dây, người tập sẽ rút ngắn thời gian để thực hiện một tư thế chuẩn và đạt hiệu quả cao hơn trong các buổi tập. Dây sẽ giúp cơ thể linh hoạt hơn, cải thiện sức khỏe và giảm căng thẳng

Đăng ký tập thử

Find class