Stick yoga

Sử dụng gậy trong yoga là một kỹ thuật kéo căng cơ thể dễ dàng bằng cách sử dụng thanh gậy 4 ft hoặc 6 ft để làm đòn bẩy, hỗ trợ và cân bằng. Stick yoga bao gồm các kỹ thuật kéo dài kết hợp các khía cạnh của yoga khác như: tai chi và võ thuật.

Đăng ký tập thử

Find class