Pro Technique class

Cơ hội luyện tập riêng theo nhóm với các huấn luyện viên tài năng nhằm nâng cao kiến thức về fitness cũng như kỹ thuật chuẩn xác của các bộ môn được giảng dạy tại Elite.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE