Pranayama (Breath Work)

Là một kỹ thuật kiểm soát và điều hòa hơi thở rất có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

 

Trong yoga, pranayama có thể được kết hợp với việc thực hiện các động tác và thiền để mang đến nhiều lợi ích cho cơ thể. Tuy nhiên, bản thân các bài tập pranayama cũng có thể đem đến những lợi ích rất lớn.

Đăng ký tập thử

Find class