Power Yoga

 Là chuỗi bài tập được thiết kế để làm săn chắc cơ thể và phát triển sức mạnh ý chí cá nhân nhờ việc thực hiện liên tục các tư thế nâng cao, tiêu tốn nhiều năng lượng với thời gian nghỉ rất ngắn.

 

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE