Piloxing Knock Out

Thử thách bản thân với cường độ cao, liên tục, tập trung vào cơ trọng tâm của Pilates, boxing và các bài tập HIIT trong vòng 45 phút để kiểm tra sức bền và thể lực, chinh phục những trở ngại bất chấp trọng lượng cơ thể, đó là những gì chúng ta sẽ tập luyện trong lớp học này.  

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE