HIIT Cycle

Là lớp đạp xe cường độ cao gói gọn trong 30'. Tập luyện cường độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất

Thời lượng: 30'

Cường độ: Cao

Đốt cháy 300 CALORIES/ 30 PHÚT
- GIẢM MỠ, săn chắc CƠ MÔNG ĐÙI
- Nâng cao SỨC KHỎE TIM MẠCH và HỆ HÔ HẤP
- Tiếp tục đốt năng lượng 4-6 tiếng sau lớp học

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE