Hatha Dynamic

Là một lớp học bao gồm các tư thế đòi hỏi nhiều năng lượng giúp nâng cao sức khỏe và sức bền, đồng thời tốt cho tim mạch

Đăng ký tập thử

Find class