E-TRX

Bài tập 30 phút với những bước di chuyển làm tăng nhịp tim, đẩy giới hạn thể lực lên cao nhất với những động tác sử dụng dây TRX và gậy. Người tập cần có kinh nghiệm trung bình hoặc nâng cao về TRX.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE