E-Hardcore

Tập luyện cường độ cao quãng ngắn với các bài tập tăng nhịp tim & tăng sức bền đan xen nhau

Thời lượng: 30'

Nhanh chóng cải thiện hệ tim mạch. Tăng tốc độ, sức bền và sự linh hoạt của các nhóm cơ.
Tối đa hoá quá trình đốt năng lượng trong 1 khoảng thời gian ngắn. Tăng nhanh quá trình trao đổi chất, cơ thể tiếp tục đốt năng lượng nhiều giờ sau tập luyện.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE