Ashtanga Basic

Những chuyển động nhẹ nhàng và chậm rãi của Ashtanga sẽ làm bạn cảm nhận được rõ ràng nhất sự linh hoạt của các khớp xương, tư thế và sự kết nối mạnh mẽ giữa tâm trí và cơ thể.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE