Aerial Yoga

Các bài tập với sự hỗ trợ của dây treo/võng lụa, giữ người tập lơ lửng trên không trong khi thực hiện các động tác yoga. Đồng thời tạo cho bạn có nhiều không gian hơn để thực hiện các tư thế khi ở trên không.

Đăng ký tập thử

Find class