Hatha Yoga

Chuỗi bài tập với nhịp điệu vừa phải được kết hợp với hít thở sâu giúp loại bỏ stress và làm cân bằng tâm trí và cảm xúc.

Đăng ký tập thử

Find class