20:20:20

Đây là những bài tập cường độ cao với 20 phút tập tim mạch, 20 phút tập sức mạnh cơ bắp và 20 phút luyện cơ trọng tâm, kéo giãn cơ cho một cơ thể khỏe mạnh.

Đăng ký tập thử

Find class