10: 10:10

Đây là với những bài tập cường độ cao với 10 phút tập tim mạch, 10 phút tập sức mạnh cơ bắp và 10 phút luyện cơ trọng tâm, kéo giãn cơ cho một cơ thể khỏe mạnh.

Thời lượng: 30'

Đăng ký tập thử

Find class