10: 10:10

Là phiên bản ngắn gọn của 20:20:20 (Cadio, Bài tập nhóm cơ lớn và nhỏ) dành cho những người bận rộn, ít thời gian tập luyện.

Thời lượng: 30'

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE