CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin cá nhân
 • Phạm vi thu thập thông tin cá nhân của khách hàng trên website com.vn bao gồm: họ tên, địa chỉ hòm thư, số điện thoại, thông tin giấy tờ tùy thân, địa chỉ khách hàng,… trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà Chúng tôicần khách hàng cung cấp bắt buộc nhằm mục đích liên hệ lại khi khách hàng gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua hàng hóa, dịch vụ hoặc liên hệ xác nhận lại sau khi khách hàng thực hiện thanh toán trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.
 • Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 1. Phạm vi sử dụng thông tin

Công ty sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp để:

 • Liên hệ để xác nhận đơn hàng khi nhận được yêu cầu đặt hàng của khách hàng và cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng sau khi khách hàng thanh toán;
 • Liên hệ để cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
 • Gửi các thông tin tiếp thị, khuyến mại về các hàng hóa, dịch vụ do chúng tôi cung cấp và các thông tin có tính thương mại khác;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động của website com.vn;
 • Liên lạc và giải quyết các vấn đề liên quan về khiếu nại của khách hàng;
 • Cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu ban quản trị hủy bỏ việc lưu trữ. Trong các trường hợp khác, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của elitefitness.com.vn.    

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN LIFESTYLE VIỆT NAM

Địa Chỉ: 51, Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

Hotline: 024.788.6688

 1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
 • Khách hàng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với ban quản trị website com.vn để thực hiện việc này.
 • Khách hàng gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin đề nghị liên hệ Ban quản trị của website com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị của website elitefitness.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của kahchs hàng, tùy theo mức độ, Công ty cổ phần Lifestyle Việt Namsẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 • Thông tin cá nhân của khách hàng trên com.vn được elitefitness.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của elitefitness.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng,com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên com.vn.
 • Ban quản lý com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, thông tin giấy tờ tùy thân, địa chỉ liên lạc, địa chỉ hòm thư, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin trên. Ban quản lý elitefitness.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.