Flow Fit

Là chuỗi các động tác kết hợp giữa kéo dãn của Pilates, di chuyển của Taichi và các tư thế của Yoga kết hợp cùng âm nhạc sẽ giúp bạn kiểm soát được hơi thở, sự tập trung qua đó đưa cơ thể bạn đạt đến trạng thái hoà hợp và cân bằng nhất.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE