Flow Fit

Chuỗi các động tác kéo dãn của Pilates, di chuyển của Taichi và các tư thế Yoga kết hợp cùng âm nhạc sẽ giúp bạn kiểm soát được hơi thở, sự tập trung qua đó đưa cơ thể bạn đạt đến trạng thái hoà hợp và cân bằng nhất.

Đăng ký tập thử

Find class

ALSO YOU LIKE