DSC_0710 VDP_4563 VDP_4574 VDP_45712  

Elite Fitness Xuân Diệu

Nơi mọi việc bắt đầu

Liên hệ

51 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội

04 3718 6281

Thông tin thêm

Thứ 2 - Thứ 6: từ 06.00 đến 22.00
Thứ 7 - Chủ nhật: từ 07.00 đến 20.00